LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

24/04/2018 | Luật sở hữu trí tuệ

  • 00% các trang web chào mời phần mềm giả mạo đều đặt người dùng trước các hiểm họa và hơn 90% máy tính mới cài đặt phần mềm không chính hãng đều nhiễm mã độc...

21/04/2018 | Luật sở hữu trí tuệ

  • Trong thời gian qua, công tác thực thi, bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan nói chung và quyền tác giả đối với chương trình máy tính nói riêng đã từng bước đạt được kết quả đáng khích lệ...

19/04/2018 | Luật sở hữu trí tuệ

  • Vi phạm bản quyền phần mềm sẽ bị xử lý hình sự có hiệu lực từ ngày 1/1/2018

Theo Bộ luật Hình sự (BLHS) số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 được Quốc hội thông qua vào ngày 20/6/2017,...