Gói và giá cả

Chọn một gói

Điều hành doanh nghiệp của bạn dễ dàng hơn với Office 365. Bạn sẽ có mọi thứ bạn cần để hoàn thành công việc mọi lúc, mọi nơi.

Để có giá tốt nhất

5,00 $

người dùng/tháng (cam kết hàng năm)

Các phiên bản Office trực tuyến kèm theo email và hội thảo video Exchange Online

 • Email với hộp thư 50 GB
 • Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp 1 TB
 • Hội thảo video HD
 • Office Online

8,50 $

người dùng/tháng (cam kết hàng năm)

Các phiên bản Office trực tuyến kèm theo email và hội thảo video Exchange Online

 • (Không bao gồm email)
 • Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp 1 TB
 • Trọn bộ Office được cài đặt trên PC/máy Mac
 • Ứng dụng Office trên máy tính bảng và điện thoại

12,50 $

người dùng/tháng (cam kết hàng năm)

Các phiên bản Office trực tuyến kèm theo email và hội thảo video Exchange Online

 • Email với hộp thư 50 GB
 • Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp 1 TB
 • Hội thảo video HD
 • Trọn bộ Office được cài đặt trên PC/máy Mac
 • Ứng dụng Office trên máy tính bảng và điện thoại

Trọn bộ ứng dụng Office được cài đặt

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher và OneNote trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac cho mỗi người dùng Biểu tượng Mách nước Giờ đây bao gồm các ứng Scholars Office 2016 mới cho PC và máy Mac của bạn.

Office trên máy tính bảng và điện thoại

để có trải nghiệm Office đầy đủ được cài đặt trên tối đa 5 máy tính bảng và 5 điện thoại cho mỗi người dùng

Các phiên bản Office trực tuyến

bao gồm Word, Excel và PowerPoint

Lưu trữ và chia sẻ tệp

với dung lượng lưu trữ 1 TB cho mỗi người dùng

Email, lịch và danh bạ cấp doanh nghiệp

với hộp thư đến 50 GB cho mỗi người dùng

Các cuộc họp trực tuyến không giới hạn

IM và hội thảo video HD. Bao gồm ứng dụng Skype for Business

Mạng xã hội doanh nghiệp

(bằng tiếng Anh) để trợ giúp nhân viên cộng tác giữa các bộ phận và vị trí

Các công cụ trình bày kỹ thuật số chuyên nghiệp

giúp tạo báo cáo, bản trình bày và nhiều nội dung khác mang tính tương tác (bằng tiếng Anh)

Người dùng tối đa

300

300

300

Tất cả các gói Office 365 kể trên bao gồm:

Thỏa thuận mức dịch vụ được hỗ trợ tài chính, đảm bảo thời gian chạy 99,9%

Thỏa thuận mức dịch vụ được hỗ trợ tài chính, đảm bảo thời gian chạy 99,9%

Thỏa thuận mức dịch vụ được hỗ trợ tài chính, đảm bảo thời gian chạy 99,9%

Thỏa thuận mức dịch vụ được hỗ trợ tài chính, đảm bảo thời gian chạy 99,9%