Office 365

Thông tin chuyên sâu về cá nhân và tổ chức

Các công cụ giám sát dữ liệu trực tiếp và phân tích cá nhân và tổ chức chuyên sâu dễ sử dụng giúp bạn khám phá những câu chuyện mới trong dữ liệu của mình với các báo cáo mang tính tương tác hơn, các bảng điều khiển đơn giản hơn và các phần trực quan hóa dữ liệu lôi cuốn.

Giúp dữ liệu của bạn trở nên chân thực

Theo dõi và phân tích hàng loạt dữ liệu động thông qua bảng điều khiển dễ sử dụng, báo cáo tương tác và trực quan hóa dữ liệu hấp dẫn với Power BI. Với các gói nội dung Power BI sẵn dùng dành cho các dịch vụ phổ biến như Salesforce, QuickBooks Online và Marketo, bạn có thể trực quan hóa dữ liệu chỉ trong vài phút. Đồng thời, với Excel 2016 mới, bạn có thể phát hành lên Power BI, giúp chia sẻ dữ liệu và thông tin chi tiết dễ dàng hơn nữa.

Phân tích phong phú dành cho các cá nhân và tổ chức

Sử dụng dữ liệu quan trọng và phân tích hành vi để giúp từng cá nhân và tổ chức làm việc hiệu quả hơn. Tăng cường thông tin chi tiết về cách bạn làm việc thực tế để giúp các cá nhân và nhóm xác định được các lĩnh vực cần tiết kiệm thời gian và tập trung vào các hoạt động có giá trị cao nhất.

Hỗ trợ dữ liệu của bạn

Excel 2016 thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước đây với tính năng phát hành lên Power BI tích hợp và các loại biểu đồ mới nhằm giúp bạn tận dụng tối đa dữ liệu của mình.

"Microsoft đã hỗ trợ khả năng lãnh đạo của Symantec nhằm thúc đẩy cải tiến và đào tạo nghiệp vụ có ý nghĩa. Với Phân tích Delve, chúng tôi có thông tin chuyên sâu về việc những người có thành tích dẫn đầu thực hiện công việc như thế nào so với đồng nghiệp của họ."


—Matt Weaver, Trưởng bộ phận Vận hành Doanh nghiệp Hoa Kỳ, Symantec Corporation

Metro Bank

Xây dựng một ngân hàng có thể tạo ra những điều bất ngờ và tuyệt vời với Power BI.